www.mobili.lt e-parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 • Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Siųsti užsakymą”.
 • Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
 • Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą UAB “Mobili Linija”, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Su taisyklėmis sutinku“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu UAB “Mobili Linija”, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
  UAB “Mobili Linija”, atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
  • garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
  • laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
  • dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
  • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate

 • Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą, iki sąskaitoje-faktūroje nurodytos datos.
 • Jūs privalote užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi .
 • Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
 • Neparduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus, skyriuje e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5. Mūsų teisės

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
 • Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame

 • Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas

 • Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
 • Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
 • Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
 • Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.
 • Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

8. Daiktų grąžinimas

 • Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014m. liepos 22d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 738. „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
 • Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
 • Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

 www.mobili.lt pirktą prekę galite grąžinti arba pakeisti per 14 kalendorinių dienų nuo įsigijimo dienos.

 Ką reikia žinoti, grąžinant prekę:
 • Jūs būtinai turite išsaugoti ir grąžinant prekę mums pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, kuri patvirtina prekės įsigijimą.
 • Prekė turi būti originalioje nesugadintoje pakuotėje ir su visomis dalimis, buvusiomis komplekte (su priedais, aksesuarais, laidais ir pan.).
 • Į ausis įstatomų ausinių, „Bluetooth“ ausinių, prekių vakuuminėse pakuotėse, kurias išpakavus po pristatymo jos tampa netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, grąžinti negalima, jeigu yra pažeista jų pakuotė.
 • Prekė turi būti kokybiška, be mechaninių ar matomų pažeidimų, ar matomų prekės naudojimo požymių, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Nepamirškite pasirūpinti, kad prekė būtų švari ir tvarkinga (be dulkių, maisto likučių, prietaiso atmintyje išlikusių asmeninių duomenų ir kt.).
Vartotojų teisė atsisakyti sutarties
 • Toliau nurodyti teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo sąlygos, terminai ir tvarka taikomi tik vartotojų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme atžvilgiu.
 • Jeigu būsite nepatenkintas preke, Jūs turite teisę atsisakyti sudarytos sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodydamas jokios priežasties*. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, gauna prekę (jei Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai šis laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, gauna paskutinę prekę.
 • Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas tinkamai užpildytą Pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties. Užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba aiškus pareiškimas, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties turi būti pateiktas mums paštu adresu UAB „Mobili linija“, Tarandės g. 30, 14188, Vilnius, arba elektroniniu laišku adresais: uzsakymai@mobili.lt, verslas@mobili.lt.
 • Prie pranešimo turi būti pridėta PVM sąskaita faktūra, kurią gavote įsigydami prekę.
 • Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
Sutarties atsisakymo pasekmės:
 • Jei Jūs atsisakote sudarytos sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus.
 • Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, pristatyti prekes atgal į pirkimo vietą.
 • Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t.y. už veiksmus, kurių paprastai neleidžiama atlikti įprastoje parduotuvėje. Tačiau Jūs atsakote už tai, kad grąžinama prekė būtų kokybiška ir saugiai laikoma, kol bus grąžinta pardavėjui (ji turi būti grąžinta su pakuote bei su visomis dalimis, kurios buvo komplekte, pavyzdžiui, laidai, antgaliai ir kt.). Jeigu akcijos metu kartu su preke buvo pristatyta dovana, grąžinant prekę, turite grąžinti ir dovaną. * Jūs negalite pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jei pirkote: supakuotas prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

9. Atsakomybė

 • Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
 • Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

 • Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el.paštu, uzsakymai@mobili.lt , verslas@mobili.lt .

11. Baigiamosios nuostatos

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt,tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/"

  


e_teises.png 

Mobili.lt naujienos

Pristatome Xiaomi 14 Ultra! (0)

Patirkite beprecedentę galios, našumo ir stiliaus kombinaciją su šiuo naujuoju Xiaomi 14 Ultra. Nu nuo greitųjų procesorių iki stulbinančių vaizdų, tai yra pats geriausias jūsų skaitmeninio gyvenimo draugas.
🎁 𝐘𝐩𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧𝐚: Perkant Xiaomi 14 Ultra, gausite DOVANŲ Xiaomi A Pro 55 televizorių!
#Xiaomi14Ultra #Akcija #XiaomiTV

2024-04-13

Plačiau »

Galaxy AI jau čia! (0)

Skubame pranešti! Galaxy AI išplečia savo ribas ir įsilieja į Samsung modelius: S23 seriją, S23 FE, Flip5/Fold5 ir Tab S9 seriją. Būkite su mumis šių technologijų evoliucijos viršūnėje! 🚀 #GalaxyAI #Samsung #Naujovės

2024-04-04

Plačiau »

Pirkite Galaxy A55 5G arba Galaxy A35 5G telefoną ir gaukite sportinę Galaxy Fit3 apyrankę dovanų! (0)

📱✨ Pasinaudokite šia puikia galimybe! 🎁
Pirkite Galaxy A55 5G arba Galaxy A35 5G telefoną ir gaukite sportinę Galaxy Fit3 apyrankę dovanų! 🤗
#GalaxyA55 #GalaxyA35 #GalaxyFit3 #naujienos
Pasiūlymas salonuose bei internete www.mobili.lt

2024-03-21

Plačiau »

Samsung Galaxy Fit3 (0)

🌟 Pristatome naujiena! 🌟
Galaxy Fit3 laikrodis už tik 69€! 💫

2024-02-23

Plačiau »

Pristatome naujausiąjį Samsung S24 išmanųjį! (0)

Naujoji Samsung S24 serija - žingsnis į ateitį! 🚀 Išskirtinės inovacijos, užtikrintas galingumas ir nepriekaištingas stilius - viskas viename telefone! 📱💫 Atrask technologijų viršūnes su Samsung S24! #SamsungS24 #Inovacijos #Technologijos

2024-01-19

Plačiau »

Visos mobili.lt naujienos »

 
© Mobili linija, 2024. Visos teisės saugomos.